סרט בורקס - טריילר from Cinemax Productions on Vimeo.

Directed by- Orit Ronell \ Produced By- Yoram Ivry, Cinemax Productions
Sound Design- Itzik Cohen

 • HaMadrich LaMahapecha המדריך למהפכה
  HaMadrich LaMahapecha המדריך למהפכה
 • Dancing in Jaffa
  Dancing in Jaffa
 • The Kibbutz
  The Kibbutz
 • Dinj דינג’
  Dinj דינג’
 • Gentrification
  Gentrification
 • SCHOOLYARD
  SCHOOLYARD
 • Pizza in Auschwitz
  Pizza in Auschwitz
 • Hotel Diplomat
  Hotel Diplomat
 • סרט בורקס The King of Börek
  סרט בורקס The King of Börek
 • Sound of Torture
  Sound of Torture
 • Black Notebooks- Cahiers Noirs
  Black Notebooks- Cahiers Noirs
 • Birth Right
  Birth Right
 • Advocate
  Advocate
 • Against Your Will
  Against Your Will
 • Hasanegorya
  Hasanegorya
 • Sacred Sperm
  Sacred Sperm
 • A Fish Tale
  A Fish Tale